OKTOBERTOCHT - Made by C=BIO                                                                                                                Home |Blog | Contact | Links
2017
De  Groote Beeversche Beleevenisch ofte den G.B.B. da we zegghen.zit 't erep!

Gezien het gebruikte taaltje niet zo evident is en enkel met de nodige ervaring kan gebruikt/getypt worden,
stap ik over op het AN, beter bekend als Algemeen Nederlands.

Dat het weer dik in orde was, daar zijn we het allemaal over eens. De streek, waardoor de G.B.B. liep, lag
al bij al niet zo ver. Bepaalde stukken zagen er zelfs bekend uit en toch werden er opnieuw baantjes
bereden en bewandeld die nog niet eerder gezien waren. De HUBO kriere, lijkt zelfs af te stevenen op een
legendarisch pad!! De uiteindelijke eindplaats, Beveren-Leie, was voor iedereen een aangename verrassing.

De beloofde verslagen zijn later klaar dan voorzien, doch geven wel een idee van